"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

01 August 2011

அவசியம் பார்க்கவும்

Ramalan mubaraq.jpg

அனைவருக்கும் எனது ரமழான் வாழ்த்துக்கள்.
--

M.N.Aalif Ali,
Ellalamulla,
Pasyala,

www.aliaalif.tk


உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...