"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

30 July 2011

சுட்டிக் குழந்தைகள்.

சுட்டிக் குழந்தைகள். பாவம் இவங்க அப்பா அம்மா என்ன பாடு படுறாங்களோ!!!


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Anonymous said...

fathima..........
thai 8 adi painthal pillai 16 adi payumam.....
so no paavam that parants....

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...