"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

06 September 2011

மரத்தில் செதுக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள்


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Anonymous said...

fathima....
enga marathil sethukkiya sitpangalai kaanom

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...