"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

27 July 2011

இராப் பொழுதின் இதமும் இனிமையும்

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். "இறவை நாம் உங்களுக்கு ஆடையாக ஆக்கினோம்" (அல்குர்ஆன்-அந்நபஃ:10)
Brazil

 Paris 

Niagara Falls 
 Toronto 
London
Singapore 
Unknown

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

aysha said...

ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR!! ALLAHU AKBAR!!!

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...