"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

31 August 2011

சற்று உற்றுப் பாருங்கள்...

உற்றுப் பாருங்கள்... படைப்பினங்களுடாகப் படைப்பாளனைக் கண்டுகொள்வீர்கள்.
"அல்லாஹ்வின் படைப்புகளை ஆராய்வோருக்கு அவற்றில் அநேக அத்தாட்சிகள், சான்றுகள் இருக்கின்றன" (அல்குர்ஆன்)


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...