"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

29 August 2011

14 நூற்றாண்டுகளாகப் பாதுகாக்கப்படும் அல்குர்ஆன் பிரதிகள்

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
நிச்சயமாக நாம்தான் இவ்வேதமாகிய அல்குர்ஆனை இறக்கிவைத்தோம். மேலும் நாமே இதனைப் பாதுகாக்கின்றோம். 
(அல்குர்ஆன் - 15:09)


உஸ்மான் (ரழி) அவர்களால் தொகுத்து பல பகுதிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்ட அல்குர்ஆனின் மூலப் பிரதிகளில் இரண்டு பிரதிகள் இன்றளவும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. 14 நூற்றாண்டுகளாக மூலப் பிரதி பாதுகாக்கப்பட்டுவரும் ஒரே வேதமாகத் திகழ்வது அல்குர்ஆன் மாத்திரம்தான். இப்பிரதி துருக்கி நாட்டின் இஸ்தாம்பூல் நகரில் உள்ள டொப்கொப்பி (Topkapi Museum) அருங்காட்சியகத்தில் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் காணப்படுவது 11ம் நூற்றாண்டில் வட ஆப்ரிக்காவிலிருந்து பெறப்பட்ட அல்குர்ஆன் பிரதியொன்றாகும். இப்பிரதி தற்போது பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் மக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ல்குர்ஆனைப்பற்றிய சில தகவல்கள் :

மேலும் சில பழமைவாய்ந்த அல்குர்ஆன் படங்கள் :

 
Quran manuscript from
the 7th century CE, written
on vellum in the Hijazi script.11th Century North African
Quran in the
The first Quran to be
translated into a European vernacular language:
 L'Alcoran de Mahomet,
André du Ryer, 1647.

Title page of the first German
 translation (1772) of the Quran.
Verses 33 and 34 of sura 
Ya-Seen in this Chinese
translation of the Quran.
 Page of a 13th century Quran, showing Sura 33: 73


Page from a Quran ('Umar-i Aqta'). IranAfghanistanTimurid dynasty, circa 1400.
Opaquewatercolor, ink and gold on paper Muqaqqaq script. 170 x 109cm (66 15/16 x 42 15/16in). Historical region: Uzbekistan


9th Century


The “Quran Exhibition in its

1,400th Year”

on display in IstanbulAncient Quran , ( 11th ) , Chinguetti historical library , Mauritania


The Egyptian Edition


Page of Koran in Kufic script
on vellum. Pigments and gold on vellum, Sura 4, "Women" from
47 to 58 verse. Middle East
 and North Africa, the ninth - tenth century.
This is the copy now kept in Tashkent (Uzbekistan). It may be the Imam manuscript or one of the other copies made at the time of 'Uthman.

The Famous "Blue" Qur'an
Late ninth or early tenth century
CE (c. 300 AH).

Early Manuscripts of the Qur'an

11th century Qur'an

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
நிச்சயமாக நாம்தான் இவ்வேதமாகிய அல்குர்ஆனை இறக்கிவைத்தோம். மேலும் நாமே இதனைப் பாதுகாக்கின்றோம். 
(அல்குர்ஆன் - 15:09)


உஸ்மான் (ரழி) அவர்களால் தொகுத்து பல பகுதிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்ட அல்குர்ஆனின் மூலப் பிரதிகளில் இரண்டு பிரதிகள் இன்றளவும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. 14 நூற்றாண்டுகளாக மூலப் பிரதி பாதுகாக்கப்பட்டுவரும் ஒரே வேதமாகத் திகழ்வது அல்குர்ஆன் மாத்திரம்தான். இப்பிரதி துருக்கி நாட்டின் இஸ்தாம்பூல் நகரில் உள்ள டொப்கொப்பி (Topkapi Museum) அருங்காட்சியகத்தில் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் காணப்படுவது 11ம் நூற்றாண்டில் வட ஆப்ரிக்காவிலிருந்து பெறப்பட்ட அல்குர்ஆன் பிரதியொன்றாகும். இப்பிரதி தற்போது பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் மக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ல்குர்ஆனைப்பற்றிய சில தகவல்கள் :

மேலும் சில பழமைவாய்ந்த அல்குர்ஆன் படங்கள் :

 
Quran manuscript from
the 7th century CE, written
on vellum in the Hijazi script.11th Century North African
Quran in the
The first Quran to be
translated into a European vernacular language:
 L'Alcoran de Mahomet,
André du Ryer, 1647.

Title page of the first German
 translation (1772) of the Quran.
Verses 33 and 34 of sura 
Ya-Seen in this Chinese
translation of the Quran.
 Page of a 13th century Quran, showing Sura 33: 73


Page from a Quran ('Umar-i Aqta'). IranAfghanistanTimurid dynasty, circa 1400.
Opaquewatercolor, ink and gold on paper Muqaqqaq script. 170 x 109cm (66 15/16 x 42 15/16in). Historical region: Uzbekistan


9th Century


The “Quran Exhibition in its

1,400th Year”

on display in IstanbulAncient Quran , ( 11th ) , Chinguetti historical library , Mauritania


The Egyptian Edition


Page of Koran in Kufic script
on vellum. Pigments and gold on vellum, Sura 4, "Women" from
47 to 58 verse. Middle East
 and North Africa, the ninth - tenth century.
This is the copy now kept in Tashkent (Uzbekistan). It may be the Imam manuscript or one of the other copies made at the time of 'Uthman.

The Famous "Blue" Qur'an
Late ninth or early tenth century
CE (c. 300 AH).

Early Manuscripts of the Qur'an

11th century Qur'an

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

4 comments:

Abu Nadeem said...

சுவாசிரியமான தகவல். பகிர்வுக்கு நன்றி. நானும் என் ப்ளோகில் போஸ்ட் செய்துள்ளேன்
Regards,
Abu Nadeem
http://ungalblog.blogspot.com

என் கண்ணில்... said...

ஜஸாகல்லாஹ் கைர் சகோதரரே!

நன்மைகளை ஏவி தீமைகளைத் தடுப்பதில் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாளர்களாக இருப்போம்.

தொடர்ந்தும் இணைப்பில் இருக்கவும்.

fathima said...

sirantha pathivu

Naleef said...

Very good. good article

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...