"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

26 November 2011

பசுமைத் தண்டவாளம்


Green Technology, Green Computing எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது Green Train Tunnel. பசுமைத் தண்டவாளம்னு சொல்லலாம். 
   

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...