"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

09 November 2011

காட்ரூன்களுக்கு குரலொலி கொடுத்த நாயகர்கள்

Famous Cartoon Voice Actors of the Past and Present

குறிப்பு : இது எனக்கு ஈமெயிலில் கிடைத்தது.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

Anonymous said...

fathima....
avangalum cartoon mathiriththan iruku

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...