"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

28 February 2012

BIGGEST, LONGEST, LARGEST


Worlds Largest Mouth  Francisco Domingo Joaquim
Click here to join nidokidos
Worlds Longest Nose  Mehmet Ozyurek, TurkeyClick here to join nidokidos
Worlds Biggest Eyes  Kim GoodmanClick here to join nidokidos
Worlds Longest Ears
Click here to join nidokidos
Worlds Longest Eyebrow  Leonard TraenkenschuhClick here to join nidokidos

Worlds Longest Moustache  Badamsingh Juwansingh Gurjar, IndiaClick here to join nidokidos

Worlds Longest Beard  Sarwan Singh, India.Click here to join nidokidos
Worlds Longest Ear Hair  Radhakant Bajpai, IndiaClick here to join nidokidos
Worlds Longest Hair  Chenq 'Rapunzel' ShiquinClick here to join nidokidos
Worlds Biggest Head  Andre The GiantClick here to join nidokidos
Worlds Longest Neck  Padaung WomenClick here to join nidokidos
Worlds Biggest Hand Palms  Leonid Ivanovych StadnykClick here to join nidokidos
Worlds Longest Fingernails  Lee Redmond
Click here to join nidokidos
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

2 comments:

Anonymous said...

pictures varuthilla

Aalif Ali said...

இதோ வருதே

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...