"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

12 October 2011

அழகிய வெனிஸ் நகரம்

இதென்ன வெள்ளமா? இல்ல வழமயா இப்படித்தானா?
வெனிஸ் நகரம் வழமயா இப்படித்தான். நாம தான் கொஞ்சம் மலை தூரினாலும் ஐயய்யோ வெள்ளம்டு பதறிடுவோம். இங்க பாருங்களே இவங்கள.ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...