"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

14 November 2011

(அ)நாகரீகம் போகிற போக்கு!

உங்கள் கருத்து:

2 comments:

Anonymous said...

fathima.......
oru vahai mana noyalihal than ivarhal

Anonymous said...

fathima....
oruvahai mana noyalihal than ivarhal

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...