"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

28 January 2010

நீங்கள் கோலா பாவிப்பவரா? அப்படியாயின் எச்சரிக்கை.....!!!!!


......ஆலிப் அலி......


......ஆலிப் அலி......

உங்கள் கருத்து:

2 comments:

sumaiya said...

fantastic creation. may allah bless you.......

Anonymous said...

Nice Articles...May Allah bless you.......

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...