"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

13 July 2013

பஸிஃபிக் ரிம் – (Pacific Rim (2013)

ஹொலிவுட்டில் எப்போதாவது தோன்றக்கூடிய அற்புதமான இயக்குநர்களில் ஒருவர்தான் கியர்மோ டெல் டோரோஅவரது நீண்ட நாள் தயாரிப்பில் பலரதும் எதிர்பார்ப்பின் பின் தற்போது வெளிவந்திருக்கும் அட்டகாசமான திரைப்படம்தான் “பஸிஃபிக் ரிம் – (Pacific Rim(2013) – 3D – English) ”

திரையின் கதை பற்றி சுருக்கமாக கூறுகின்றேன்பஸிஃபிக் கடலின் ஆழத்தில்பூமியையும் ஒரு ஏலியன் கிரகத்தையும் இணைக்கும் வழி ஒன்று உருவாகிறதுஇதன்வழியாக மெதுவாக பிரம்மாண்ட ஏலியன்கள் கடலின் அடியிலிருந்து பூமிக்கு வருகின்றனஇவைகள் வெறுமனே எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் வந்துசெல்வதில்லைஅப்படி அவை வந்துசெல்வதில் மிக முக்கியமான நோக்கம் ஒன்று உள்ளதுஇந்த ஏலியன்கள் ஏற்கெனவே பூமிக்கு வந்துள்ளன என்று படத்தில் சொல்லப்படுகிறதுஅவை ஆதி காலத்தில் வாழ்ந்ததாகக் கூறப்படும் டைனோஸார்களாகும். (இதனோடு Godzilla படத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்ஆனால் அன்று அவற்றால் இங்கு வாழக்கூடிய சாத்தியமான சூழல் காணப்படவில்லை

தற்காலத்தில்தான் அவை வாழத்தகுந்த விஷயங்கள் இங்கே உருவாகி உள்ளனஅதற்கும் காரணம் மனினேதொழிற்சாலை அசுத்தங்கள்ஓஸோன் ஓட்டைகெமிக்கல்கள்நச்சுப் பொருட்களின் பாவனை போன்றவைகளால் அவை வாழக்கூடிய சூழல் இங்கு உருவாகி உள்ளதுஎனவே அவை பூமியை நோக்கிப் படையெடுக்கின்றனஅப்படிப் படையெடுக்கும் ஜந்துக்களுக்கு கய்ஜு’ (Kaiju) என்று பெயர்எப்படி நம்மிடம் நாய்கள்பூனைகள் போன்ற பிராணிகள் வளர்கின்றனவோஅப்படி இந்த கய்ஜுக்கள் ஒருவித ஏலியன்களிடம் வளரும் செல்லப்பிராணிகளாகும்இந்த கய்ஜுக்களை முதலில் ஏலியன்கள் பூமிக்கு அனுப்பிஅவைகள் மூலம் உலகின் மக்கள்தொகையைக் கொன்று அழித்தபின் அந்த ஏலியன் கிரகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பூமியை  ஆக்கிரமித்து இங்கே வாழப்போகிறார்கள்இப்படி ஏற்கனவே பல கிரகங்களையும் அங்கு வாழ்ந்த உயிரினங்களையும் இந்தக் கய்ஜுக்கள் மூலம் நிர்மூலம் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏலியன்கள்.

இப்படி வரும் கய்ஜுக்கள் அனைத்தும் ஒரேவகையான மிருகங்களும் அல்லஒவ்வொருமுறையும் வரும் கய்ஜுவும்அதற்கு முந்தைய கய்ஜுவை விட பலத்திலும் உருவத்திலும் பெரியவைஅவை ஒவ்வொருமுறையும் வற்றின் எஜமானர்களால் அப்படி உருவாக்கப்படுகின்றன.

இப்படிப்பட்ட கய்ஜுக்களை எதிர்க்கஉலகின் நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றுசேர்ந்து உருவாக்கிய பிரம்மாண்ட இயந்திரங்களே ஜேகார்ஸ்” (Jaegars) எனப்படுகின்ற ரோபோக்கள். ஒவ்வொரு ஜேகார்ஸையும் இயக்க இரண்டு மனிதர்கள் தேவைஅவர்களது மூளைகள் ஒன்றுசேர்ந்தால்தான் அந்த இயந்திரம் தங்குதடையில்லாமல் இயங்கும்.ஆரம்பத்தில் வெகு வெற்றிகரமாக இருந்துவந்த ஜேகார்ஸ்கள்  அதன்பின் மெல்ல கய்ஜுக்களின் தாக்குதலுக்கு எதிராக இயங்க முடியாமல் போகின்றனஅதற்குப்பதிலாக பஸிஃபிக் கடலோரமாக மாபெரும் சுவரைக் கட்ட உலக அரசாங்கம் முடிவுசெய்கிறதுஆனால் அது சாத்தியப்படுவதில்லைஎனவேமீதம் இருக்கும் ஒருசில ஜேகர்ஸ்களையும் அவற்றை இயக்கும் மிகச்சில மனிதர்களையும் வைத்துக்கொண்டுஅந்த பஸிஃபிக் கடலினடியில் இருக்கும் ஏலியன் வாயிலை மூட அவர்கள் முடிவுசெய்கிறார்கள்.

இதன்பின் என்ன ஆகிறது என்பதே படம்.

இதுவரை ஹோலிவுட்டில் வந்துள்ள பிரம்மாண்டங்களை விட இப்படத்தில் வரும் விடயங்கள் மிகப் பிரம்மாண்டமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனகூடவேவெறுமனே சண்டைகள் மட்டும் இல்லாமல்உறுதியான உணர்வுரீதியான கதையும் இதில் உள்ளதால்படத்தை நன்றாகவே ரசிக்க முடிகிறது.


ஹொலிவுட்டில் எப்போதாவது தோன்றக்கூடிய அற்புதமான இயக்குநர்களில் ஒருவர்தான் கியர்மோ டெல் டோரோஅவரது நீண்ட நாள் தயாரிப்பில் பலரதும் எதிர்பார்ப்பின் பின் தற்போது வெளிவந்திருக்கும் அட்டகாசமான திரைப்படம்தான் “பஸிஃபிக் ரிம் – (Pacific Rim(2013) – 3D – English) ”

திரையின் கதை பற்றி சுருக்கமாக கூறுகின்றேன்பஸிஃபிக் கடலின் ஆழத்தில்பூமியையும் ஒரு ஏலியன் கிரகத்தையும் இணைக்கும் வழி ஒன்று உருவாகிறதுஇதன்வழியாக மெதுவாக பிரம்மாண்ட ஏலியன்கள் கடலின் அடியிலிருந்து பூமிக்கு வருகின்றனஇவைகள் வெறுமனே எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் வந்துசெல்வதில்லைஅப்படி அவை வந்துசெல்வதில் மிக முக்கியமான நோக்கம் ஒன்று உள்ளதுஇந்த ஏலியன்கள் ஏற்கெனவே பூமிக்கு வந்துள்ளன என்று படத்தில் சொல்லப்படுகிறதுஅவை ஆதி காலத்தில் வாழ்ந்ததாகக் கூறப்படும் டைனோஸார்களாகும். (இதனோடு Godzilla படத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்ஆனால் அன்று அவற்றால் இங்கு வாழக்கூடிய சாத்தியமான சூழல் காணப்படவில்லை

தற்காலத்தில்தான் அவை வாழத்தகுந்த விஷயங்கள் இங்கே உருவாகி உள்ளனஅதற்கும் காரணம் மனினேதொழிற்சாலை அசுத்தங்கள்ஓஸோன் ஓட்டைகெமிக்கல்கள்நச்சுப் பொருட்களின் பாவனை போன்றவைகளால் அவை வாழக்கூடிய சூழல் இங்கு உருவாகி உள்ளதுஎனவே அவை பூமியை நோக்கிப் படையெடுக்கின்றனஅப்படிப் படையெடுக்கும் ஜந்துக்களுக்கு கய்ஜு’ (Kaiju) என்று பெயர்எப்படி நம்மிடம் நாய்கள்பூனைகள் போன்ற பிராணிகள் வளர்கின்றனவோஅப்படி இந்த கய்ஜுக்கள் ஒருவித ஏலியன்களிடம் வளரும் செல்லப்பிராணிகளாகும்இந்த கய்ஜுக்களை முதலில் ஏலியன்கள் பூமிக்கு அனுப்பிஅவைகள் மூலம் உலகின் மக்கள்தொகையைக் கொன்று அழித்தபின் அந்த ஏலியன் கிரகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பூமியை  ஆக்கிரமித்து இங்கே வாழப்போகிறார்கள்இப்படி ஏற்கனவே பல கிரகங்களையும் அங்கு வாழ்ந்த உயிரினங்களையும் இந்தக் கய்ஜுக்கள் மூலம் நிர்மூலம் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏலியன்கள்.

இப்படி வரும் கய்ஜுக்கள் அனைத்தும் ஒரேவகையான மிருகங்களும் அல்லஒவ்வொருமுறையும் வரும் கய்ஜுவும்அதற்கு முந்தைய கய்ஜுவை விட பலத்திலும் உருவத்திலும் பெரியவைஅவை ஒவ்வொருமுறையும் வற்றின் எஜமானர்களால் அப்படி உருவாக்கப்படுகின்றன.

இப்படிப்பட்ட கய்ஜுக்களை எதிர்க்கஉலகின் நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றுசேர்ந்து உருவாக்கிய பிரம்மாண்ட இயந்திரங்களே ஜேகார்ஸ்” (Jaegars) எனப்படுகின்ற ரோபோக்கள். ஒவ்வொரு ஜேகார்ஸையும் இயக்க இரண்டு மனிதர்கள் தேவைஅவர்களது மூளைகள் ஒன்றுசேர்ந்தால்தான் அந்த இயந்திரம் தங்குதடையில்லாமல் இயங்கும்.ஆரம்பத்தில் வெகு வெற்றிகரமாக இருந்துவந்த ஜேகார்ஸ்கள்  அதன்பின் மெல்ல கய்ஜுக்களின் தாக்குதலுக்கு எதிராக இயங்க முடியாமல் போகின்றனஅதற்குப்பதிலாக பஸிஃபிக் கடலோரமாக மாபெரும் சுவரைக் கட்ட உலக அரசாங்கம் முடிவுசெய்கிறதுஆனால் அது சாத்தியப்படுவதில்லைஎனவேமீதம் இருக்கும் ஒருசில ஜேகர்ஸ்களையும் அவற்றை இயக்கும் மிகச்சில மனிதர்களையும் வைத்துக்கொண்டுஅந்த பஸிஃபிக் கடலினடியில் இருக்கும் ஏலியன் வாயிலை மூட அவர்கள் முடிவுசெய்கிறார்கள்.

இதன்பின் என்ன ஆகிறது என்பதே படம்.

இதுவரை ஹோலிவுட்டில் வந்துள்ள பிரம்மாண்டங்களை விட இப்படத்தில் வரும் விடயங்கள் மிகப் பிரம்மாண்டமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனகூடவேவெறுமனே சண்டைகள் மட்டும் இல்லாமல்உறுதியான உணர்வுரீதியான கதையும் இதில் உள்ளதால்படத்தை நன்றாகவே ரசிக்க முடிகிறது.


உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...